Digitaalisesti ohjattu testipenkki

Euroopan edistyksellisin testauspenkki

Yli kahden vuoden tuotekehityksen tuloksena syntynyt testipenkkimme on Euroopan ainoa digitaalisestiohjattu penkki, jossa on onnistuttu toteuttamaan tehonkierrätys. Kehitystyössä oli mukana järjestelmäasiantuntijoita Metropoliasta ja tuoteasiantuntijoina edustajat Nestepaine Oy:stä sekä GS-Hydro Oy:stä. Investoinnin arvo on noussut yli 300 000 euroon.

Tehonkierrätys on toteutettu kahdella pumppumoottorilla, joita voidaan digitaalisesti ohjata toimimaan kummassa roolissa tahansa.. Täysin tietokoneohjattu järjestelmä on toteutettu Beckhoffin io-komponenteilla, joihin on liitetty yli kolmekymmentä erilaista paine-, virtaus- ja lämpötila-anturia. Ohjaus tapahtuu lukuisilla jännitteellä toimivilla suuntaventiileillä sekä PWM-signalilla toimivilla proportionaaliventtiileillä.

Tehonkierrätyksen ansiosta voimme säätää samassa laitteessa niin avoimen- kuin suljetun piirin hydraulipumput sekä hydraulimoottorit. Hydraulimoottorit pystymme jarruttamaan akselista, jolloin ne pystytään säätämään oikeata käyttöä vastaavissa olosuhteissa. Toistaiseksi testiajossa suurin mitattu teho on ollut 140 kW, mutta järjestelmä on mitoitettu yli 300 kW:n tehoille.

Esimerkkejä huolto ja testaustöitä:

YouTube

Esimerkkejä testipenkistä

Hydrauliikkahuollot

Hydrauliikan asiantuntijat palveluksessasi,
tilaa huolto: 044 0343 307